Skole info

Under denne overskrift findes info fra skolen om hvordan vi håndterer genåbningen af skolen i koronaens tidsalder.