Skole info

Elevernes undervisningsmiljøvurdering 2015

 

Over en periode på ca. et halvt år, har vi behandlet elevernes undervisningsmiljø gennem vores skoIemøder, hvor alle skolens børn deltager. Ledelsen og lærerne havde på et fælles møde aftalt hovedlinjerne i proceduren.

Børnene forberedte sig klassevis inden skolemøderne og bragte referater til skolemødet som blev fremlagt for de andre. For at få mere debat mellem børnene på tværs af klassetrin tilrettelagde vi også nogle møder med åbne spørgsmål, som ikke var forberedt ”hjemmefra.”

 

Denne gang valgte vi at springe spørgeskemaerne over, da vi generelt ikke synes at få mere viden af dem.

I stedet lagde vi ud med at udveksle erfaringer på skolemøderne med hvad undervisningsmiljø handler om på. Børnene havde en generel god forståelse af emnet, selv om forståelsen naturligvis varierer medalderen.

 Derefter bragte børnene emner op, de fandt vigtige at handle på.

 

Toiletterne

Børnene ( især pigerne) ønskede at opdele toiletterne i herre- og dametoiletterne. Argumenterne var, at det kunne være ”pinligt,” og at man gerne vil have lidt ”privatliv”, samtat små drenge tisser på brættet /hygiejne.

Beslutningen blev vedtaget på skolemødet og effektueret øjeblikkeligt.

 Udvalgte børn fra 6.kl. lavede fine skilte og satte dem op på toiletdørene.

 Efter et par måneder evaluerede vi eksperimentet, der nu blev godkendt og stadsfæstet.

 

Aktiviteter i salen

Et stort ønske fra særligt de store børn er at få lov at spille mere dødbold i pauserne.

Indtil videre har pausetiden i salen været inddelt med forskellige aktiviteter hver dag således, at der er noget for enhver smag. Dette har også været behandlet gennem adskillige skolemøder og flere klasser har lavet et stort arbejde ved i en periode at tage ansvar for at finde på aktiviteter, at sætte aktiviteter i gang og lave de konkrete rullende skemaer for perioden.

Men da der i praksis er meget få børn tilstede de andre dage, har skolemødet givet tilladelse til at afprøve at give aktiviteterne fri. Således har det altså været tilladt at spille dødbold i næsten samtlige pauser. Efter en prøveperiode på 14 dage. Kom vi frem til:

·       At det må fortsætte sådan indtil nogen råber vagt i gevær

·       De store spiller mest med hinanden. Det synes de små er kedeligt og derfor trækker de sig fra salen. Efter lidt debat har de store indvilliget i at spille de små mere og på den måde ”lære dem op” i spillet.

·       Der skal også etableres dansedage nu hvor musikanlægget er sat op med trådløs forbindelse.

 

Musik i salen

Med det nye anlæg er det altså blevet muligt at høre musik i salen. Det er børnenes ønske at kunne høre musik i pauserne uanset aktiviteten. Samtidigt er det af særlig interesse for dem at kunne styre det selv uden voksen indblanding.

Debatten er gået på at musik i salen tidligere har været forbudt, da det har en tendens til at oppiske sindene og gøre legene vildere.

Vi endte dog med at beslutte os for at afprøve det. Nuværende elever skal jo ikke styres af fortidens ”syndere”.

I de 14 dage prøveperioden varede gik det godt.

Fremover må børnene altså selv styre musik i salen i pauserne – med det forbehold at de skal være opmærksomme på om legene/børnene går amok, og at det i så fald vil blive bragt op til fornyet debat.

 

Oprydning efter spisning i storrummet

Efter vi indførte reglen om, at alle skal sidde 15 min ved spisebordet til frokost, når et flertal af børn at være færdig til kl.11.30 samtidigt, og der rejser sig en ”hær” af børn på samme tid. Det medfører, at der bliver trængsel ved opvasken, og at opvasken derfor kompliceres.

Børnene forslog

-          At man havde flere forskellige afsætningssteder end køkken og opvaskevognen

-          At der stod ældste børn ved afsætningsstederne og hjalp med at tingene blev gjort godt

-          At hvert madhold havde eget afsætningssted eller et bestemt tidspunkt

-          At madholdene blev kaldt op.

Vi har nu i en periode afprøvet at der stod ældste børn ved afsætningsstederne og hjalp med at tingene blev gjort godt. Men det foregår kun på de hold eller dage, hvor holdet har kræfter til det, da det er et stort arbejde.

Allerede nu kan vi sige at det går bedre og vi tror den største effekt er kommet af at have talt om det og alle efterfølgende har været mere opmærksomme på at få det til at glide.

I juni 2015 skal vi igen evaluere, hvordan det går.

 

 

 

Handleplan

VI har endnu et udviklingspunkt på dagsordenen. Det drejer sig om vores aldersintegrerede madhold, hvor vi også vil følge op på, hvordan de fungerer, og om der er gode ideer til at udvikle praksis[MLJ1] .

Madholdet har afholdt et møde,  med flg. Dagsorden:

Madholdsdrøftelse af hvordan går det med de praktiske opgaver:

-          Med at fordele opgaver

-          Med at skiftes til opgaverne

-          Med at komme til tiden

-          Standarden for rengøringen: Hvordan kontrollerer madholdet at der er rent og alle opgaver er løst

Hvordan har I det?

-          Trygheden / forholdet mellem store og små: har alle det godt på holdet ?

-          Hvordan går det med at lege

-          Kan man få hjælp til at få mad og drikke? Hvordan foregår det ?

-          Hvem sørger for det, har holdet nogle aftaler

Er der nogle gode ideer til at forbedre madholdene?

 

Efterfølgende skal madholdene på skolemødet d.29. april 2015 fremlægge ideer/gode måder at organisere tingene på fra holdene med henblik på at børnene kan inspirere hinanden.

 

 

 

Skoleleder Mette Lisbjerg