Kontakt

Skolepengene er indtægtsbestemt.

Ordningen er indført af forældrene/bestyrelsen. Der betales i 12 rater pr. år.

Indmeldelsesgebyret er på 1.000,- kr., betales inden barnet starter i skole.

Det er muligt at søge fripladstilskud efter gældende regler.

 

4-7 kl.

0-3 kl.

 

2017/18

2017/18

Indtægt

 

 

141.813 og under

1.058 kr.

900 kr.

166.575 og under

1.238 kr.

1.058 kr.

190.211 og under

1.395 kr.

1.350 kr.

214.972 og under

1.565 kr.

1.395 kr.

239.737 og under

1.733 kr.

1.565 kr.

Over 239.737

1.947 kr.

1.745 kr.

 

 

Skolepenge pr. søskende

968 kr.

 

 

 

 

SFO

811 kr.

 

 

 

 

Mad

322 kr.

 

Lejrskole (uge 36)

488 kr.