Kontakt

Skolepengene er indtægtsbestemt.

Ordningen er indført af forældrene/bestyrelsen. Der betales i 12 rater pr. år.

Indmeldelsesgebyret er på 1.000,- kr., betales inden barnet starter i skole.

Det er muligt at søge fripladstilskud efter gældende regler.

 

4-7 kl.

0-3 kl.

 

2018/19

2018/19

Indtægt

 

 

146.067 og under

1.090 kr.

927 kr.

171.572 og under

1.275 kr.

1.090 kr.

195.917 og under

1.437 kr.

1.391 kr.

221.421 og under

1.612 kr.

1.437 kr.

246.929 og under

1.785 kr.

1.612 kr.

Over 246.929

2.005 kr.

1.797 kr.

 

 

Skolepenge pr. søskende

997 kr.

 

 

 

 

SFO

835 kr.

 

 

 

 

Mad

322 kr.

 

Lejrskole (uge 36)

503 kr.