Kontakt

Skolepengene er indtægtsbestemt.

Ordningen er indført af forældrene/bestyrelsen. Der betales i 12 rater pr. år.

Indmeldelsesgebyret er på 1.000,- kr., betales inden barnet starter i skole.

Det er muligt at søge fripladstilskud efter gældende regler.

 

4-7 kl.

0-3 kl.

 

2019/20

2019/20

Indtægt

 

 

150.449 og under

1.123 kr.

955 kr.

176.719 og under

1.313 kr.

1.123 kr.

201.795 og under

1.480 kr.

1.433 kr.

228.064 og under

1.660 kr.

1.480 kr.

254.337 og under

1.839 kr.

1.660 kr.

Over 254.337

2.065 kr.

1.851 kr.

 

 

Skolepenge pr. søskende

1027 kr.

 

 

 

 

SFO

860 kr.

 

 

 

 

Mad

342 kr.

 

Lejrskole (uge 36)

518 kr.