Året rundt

Skolemødet onsdag d.11.april 2012 (efter påske):

 

Vi skal fortsat diskutere og formulere en trivselspolitik.

Her er referatet fra skolemødet d.14 .martsmed forslagene fra klasserne. Jeg har været nødt til at omformulere nogle af klassernes noter, da de ikke var opstillet som regler. Indholdet er det samme, men alligevel kan de måske ikke genkende formuleringen. Det gælder bl.a. 6. og 7..kl.

 

Alle forslagene til regler fra klasserne:

 • Man skal ikke drille igen, hvis nogen driller, det gør det bare værre( minikrog)
 • ikke drille andre (1)
 • Høre musik mens vi arbejder(1.)
 • Vi vil lege med mange forskellige ( 1)
 • Vi vil ikke bande og sige øgenavne(1)
 • vi taler pænt til himaden ( 2.kl.)
 • vi giver plads til hinanden både i frikvartererne og i i timerne (2.)
 • man skal respektere hinanden, som den man er (3)
 • gøre opmærksom på at man skal tale pænt(3)
 • behandle andre som man ville ønske de ville behandle en selv(3)
 • tale ordentligt til hinanden(3)
 • ikke svare grimt tilbage(3)
 • være åben overfor andres ideer(3)
 • ikke rotte sig sammen mod andre(3)
 • opfør sig pænt overfor andre(3)
 • man skal kunne stole på hinanden(3)
 • ikke afbryder(3)
 • enes om at bestemme(3)
 • gå med på andres ideer(3)
 • lytter til de andre(3)
 • man skal tale pænt til hinanden (4)
 • passe på hinandens og skolens ting ( 4)
 • alle skal have lov til at være som de er(5)
 • ikke drille,mobbe, bagtale (5)
 • man skal have mulighed for at arbejde med noget der interessere en(6)
 • man skal have mulighed for at arbejde sammen med nogen der også interesserer sig for opgaven(6)
 • man skal have mulighed for at være sammen med nogen man kan lide(6)
 • det er vigtigt at kunne enes(6)
 • det er vigtigt at alle har det godt (6)
 • ingen skal være alene (7)
 • man skal respektere hinandens grænser (7)
 • man har sammenhold(7)
 • man taler forskelligt i til venner og i det offentlige rum(7)

 

 

 

 

 

På mødet d.15.marts fik vi forskellige forslag til regler, som falder i nogle kategorier. Herunder er reglerne opdelt i kategorier, hvor jeg så har flyttet børnenes udsagn ned.

Arbejdet er nu at dykke ned i kategorierne, kvalificere og uddybe formuleringerne. Vi må tage et punkt ad gangen over flere møder.

 

Forberedelse til mødet d.11.april:  alle klasserne skal forholde sig til ”Regler vedr. sproget”, som lærerne generelt oplevede som et interessant punkt.

Hvordan vi taler til hinanden , hvordan påvirker det os? Der er nogle forslag til regler herunder. Er de dækkende eller skal der noget andet til?

På lærermødet efter skolemødet blev vi enige om at blive mere konkrete, det er ikke ”nok” og heller ikke interessant at sige ”vi skal tale pænt”. Hvad er det i det hele taget at tale pænt? Hvad er forskellen på hvordan man formulerer sig i det private og offentlige rum? Hvordan kan det udtrykkes i enkle regler?

Det handler også om at være realistisk, hvordan taler man pænt, når man afviser nogen eller beder dem være stille?

Hvordan taler man pænt når man er vred?

Afsnittet om sproget er festligt farvet pink! De andre afsnit venter til flg. skolemøder.

 

Generelt

 • vi giver plads til hinanden både i frikvartererne og i i timerne (2.)
 • man skal respektere hinanden, som den man er (3)
 • behandle andre som man ville ønske de ville behandle en selv(3)
 • passe på hinandens og skolens ting ( 4)
 • alle skal have lov til at være som de er(5)
 • man skal respektere hinandens grænser (7)

 

venskaber og leg

 • Man skal ikke drille igen, hvis nogen driller, det gør det bare værre( minikrog)
 • ikke drille andre (1)
 • Vi vil lege med mange forskellige ( 1)
 • være åben overfor andres ideer(3)
 • ikke rotte sig sammen mod andre(3)
 • opfør sig pænt overfor andre(3)
 • man skal kunne stole på hinanden(3)
 • ikke drille,mobbe, bagtale (5)
 • det er vigtigt at kunne enes(6)
 • det er vigtigt at alle har det godt (6)
 • ingen skal være alene (7)
 • man har sammenhold(7)

 

 

Sprog

 • Vi vil ikke bande og sige øgenavne(1)
 • vi taler pænt til himaden ( 2.kl.)
 • tale ordentligt til hinanden(3)
 • ikke svare grimt tilbage(3)
 • gøre opmærksom på at man skal tale pænt(3)
 • man taler forskelligt i til venner og i det offentlige rum(7)

 

Undervisningen

 • Høre musik mens vi arbejder(1.)
 • ikke afbryde(3)
 • enes om at bestemme(3)
 • gå med på andres ideer(3)
 • lytter til de andre(3)
 • være åben overfor andres ideer(3)
 • man skal tale pænt til hinanden (4)
 • man skal have mulighed for at arbejde med noget der interesserer en(6)
 • man skal have mulighed for at arbejde sammen med nogen der også interesserer sig for opgaven(6)
 • man skal have mulighed for at være sammen med nogen man kan lide(6)

 

 

 

 

 

Mette Lisbjerg

Skolemøde

Hver onsdag holder vi skolemøde fra kl. 9.15 - 9.30.

klasserne forbereder sig til skolemødet i deres ugenlige klassens time.

Klasserne møder til skolemødet med holdinger til det vi skal diskutere, eller de kommer med nye forslag til, hvad vi skal snakke om på de næste skolemøder. 

Nogle gange fremlægger en klasse noget, som er aktuelt for alle på skolen.