Skole info

Elevernes undervisningsmiljø vurdering

Undervisningsmiljøloven

I Danmark vedtog Folketinget i 2001 en lov om studerendes undervisnigsmiljø, der stadfæster at studerende har ret til et godt undervisningsmiljø, således at undervisningen kan foregå sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Eleverne skal medvirke til og samarbejde med ledelsen om at tilvejebringe og opretholde et godt undervisningsmiljø og herunder bidrage til, at de foranstaltninger, der træffes for at fremme et godt undervisningsmiljø, virker efter deres hensigt.

Hvert 3 år eller ved større forandringer i undervisningsmiljøet skal skolen iværksætte en evaluering af undervisningsmiljøet i samarbejde med de seleverne.

Skolens ledelse sørger for, at der udarbejdes en skriftlig undervisningsmiljøvurdering af sikkerheds- og sundhedsforholdene samt forholdene vedrørende det psykiske og æstetiske miljø på uddannelsesstedet.